Știri

Slugterra - Concurs de premii

13.03.2015 - Dacă încă nu cunoşti noul nostru serial, acum ai şansa! Te invităm să participi la un joc în care nu trebuie să faci altceva decât să urmăreşti serialul nostru Slugterra!

Urmăreşte episoadele Slugterra între 14 şi 28 martie la Megamax şi răspunde la întrebările puse la finalul episoadelor. În total vom pune două întrebări, deci nu-ţi face griji, vei vedea întrebările de mai multe ori şi nu vei pierde nimic.

Între telespectatorii care răspund corect, vom împărţi prin tombolă produse Slugterra!

Trimiteţi răspunsurile în e-mail până la 31 martie (megamax@ce.amcnetworks.com). Vă rugăm să trimiteţi e-mailurile de la adrese la care vă putem răspunde şi la care vă putem contacta.

 

 

Megamax

 

Concurs de premii

 

Regulament de participare şi concurs

 

Durata Concursului de premii (în continuare „Concurs"): 14.03.2015 - 31.03.2015

Concursul este organizat de AMC Networks International Central Europe Kft. (Sediul social: 1139 Budapesta, Lomb utca 23-27, Ungaria).

(în continuare: „Organizator")

 

1.  Condiţia participării la concursul de premii este (i) trimiterea răspunsurilor prin e-mail pe durata Concursului. Câştigătorul concursului va fi desemnat prin tragere la sorţi dintre persoanele care au răspuns corect.

1.a Pot participa la concurs exclusiv persoanele fizice* care nu fac parte din categoria persoanelor descrise la punctul 1.b, care nu sunt lipsite de capacitate de exerciţiu*, care au domiciliu sau reşedinţă*, având vârsta împlinită de 18 ani SAU, în cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, acordul părintelui sau tutorelui privind acceptarea Condiţiilor* (în continuare: Participant).

1.b Nu pot participa la concurs:

a.       angajaţii, prepuşii Organizatorului şi rudele apropiate ale acestora conform definiţiei din Art. 685 alin. b) din Codul Civil al Ungariei;

Până la predarea premiului, Organizatorul poate exclude din Concurs Participantul care nu este îndreptăţit la primirea premiului pe motivul că datele personale indicate de acesta nu sunt reale sau sunt incorecte, sau că Participantul nu îndeplineşte din alte motive condiţiile personale (marcate cu *) prevăzute în acest regulament. Organizatorul nu este răspunzător în urma furnizării unor date incorecte de către Participant. Participantul este răspunzător întotdeauna pentru realitatea datelor personale indicate de către el.

2.  Un Participant are dreptul de a participa la Concurs cu o singură adresă de e-mail. În cazul în care Participantul participă la Concurs cu mai mult decât o singură adresă de e-mail, Organizatorul va descalifica toate înscrierile Participantului.  

3.  Organizatorul şi companiile care colaborează în organizare nu îşi asumă răspunderea pentru lipsurile/erorile produse în înscrierea Participantului (de ex. scrierea greşită a numelui, adresei de e-mail, numărului de telefon etc.), pentru netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a trimiterii poştale sau pentru daunele produse în timpul transmiterii/transportului. Participantul ia cunoştinţă de faptul că Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru problemele tehnice sau opririle şi dificultăţile cauzate de suprasolicitarea sistemului sau serverului, apărute pe durata Concursului.

4.  Câştigătorul este persoana desemnată prin tragere la sorţi, în cadrul concursului, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la punctele 1.2.3 care trimit răspunsurile corecte în perioada de desfăşurare a concursului.

 

Premiul:  3 pachete de cadouri Slugterra

 

5.  Organizatorul va anunţa câştigătorul despre calitatea de câştigător, modalitatea de primire a premiilor şi detaliile livrării la adresa de e-mail indicată la trimiterea răspunsurilor.

6.    Organizatorul poate publica numele Câştigătorului după tragerea la sorţi pe pagina web Megamax (megamax.hu) şi pagina de fani Facebook a canalului (www.facebook.com/MegamaxTV). În cazul în care Participantul nu poate fi contactat în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare, Organizatorul va notifica următorul câştigător (în continuare: „Câştigător secundar") despre Premiu, pentru Premiul respectiv. Câştigătorul secundar va fi desemnat conform regulilor care se aplică în cazul Câştigătorului. Organizatorul exclude posibilitatea Câştigătorului sau Câştigătorului secundar de a formula orice pretenţii la Premiu după expirarea datei limită pentru participare şi acesta nu poate formula pretenţii la Premiu ulterior în cazul unei confirmări întârziate şi nu poate ridica niciun fel de alte pretenţii faţă de Organizator în acest sens.

Primirea Premiului va avea loc în termen de 30 de zile după confirmarea Câştigătorului (sau Câştigătorului secundar) în termenul limită, la locul şi data stabilite împreună cu Câştigătorul (Câştigătorul secundar).

În cazul în care Premiul nu este predat din motive imputabile Câştigătorului (Câştigătorului secundar), Câştigătorul (sau Câştigătorul secundar) nu poate formula pretenţii la Premiu ulterior şi nu poate ridica niciun fel de alte pretenţii faţă de Organizator în acest sens.

Câştigătorul (sau Câştigătorul secundar) are obligaţia de a colabora cu Organizatorul în vederea predării Premiului în condiţiile descrise mai sus.

Participanţii iau cunoştinţă de faptul că prin participarea la Concurs şi acceptarea acestui Regulament de concurs îşi dau consimţământul definitiv şi inalterabil la înregistrarea circumstanţelor în care este primit Premiul şi ca aceste înregistrări să fie prezentate, cu acordul Câştigătorului, pe pagina Facebook sau web a Organizatorului. Totodată Participanţii iau cunoştinţă de faptul că nu pot ridica nicio pretenţie materială în legătură cu aceste înregistrări şi renunţă expres şi definitiv la orice astfel de pretenţii.

7.   În cazul în care participantul este limitat în capacitatea de exerciţiu, are dreptul de a efectua demersurile administrative legate de premiu şi de a ridica premiul doar împreună cu reprezentantul legal.

8.    Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierea sau nerealizarea participării la Concurs, în special a autentificării ca membru pe pagină, din cauza suprasolicitării sistemului, întreruperii conexiunii de internet sau oricărei alte defecţiuni tehnice sau unui obstacol neimputabil Organizatorului.

      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile, comentariile obscene, care contravin bunului simţ, ofensive, care prejudiciază reputaţia sau sunt instigatoare, incompatibile cu imaginea Megamax, care afişează produsele sau logourile companiilor concurente sau care în mod evident nu au legătură cu tema concursului, trimise pe interfeţele Megamax, precum şi persoanele care le-au trimis, fără notificare specială.

      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulile şi mecanismul Concursului şi premiile. Organizatorul exclude răspunderea sa pentru orice erori de tipar apărute în orice material de comunicare legat de Concurs.

       Organizatorul are dreptul de a exclude fără justificare din Concurs participantul care încearcă să participe la concurs prin mijloace necinstite, prin sustragerea de la condiţiile şi cerinţele prezentului regulament.

       Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament privind participarea şi operarea datelor.

9.    Premiul nu este transmisibil altei persoane şi nu poate fi preschimbat în bani. Obligaţiile privind plata impozitelor pe venit şi costurile de transport aferente premiilor vor fi suportate de Organizator, însă alte costuri eventuale vor fi suportate de Participant.

       Organizatorul nu acordă nicio garanţie pentru premii; participantul poate formula astfel de pretenţii în limitele legale faţă de producătorul/distribuitorul premiului.

11.  Prin participarea la Concurs, Participantul:

- îşi dă consimţământul necondiţionat şi expres ca numele său, adresa sa de e-mail, numărul său de telefon, şi, în cazul în care este desemnat câştigător, datele sale personale esenţiale pentru comunicarea listei câştigătorilor şi predarea şi primirea premiului, să fie operate de către Organizator şi persoanele care colaborează în desfăşurarea concursului de premii, în vederea desfăşurării concursului de premii, conform prevederilor legii privind dreptul la autodeterminare informaţională şi libertatea informaţiei;

- ia cunoştinţă de faptul ca predarea premiului poate fi înregistrată prin mijloace fotografice, audio şi audiovizuale, şi totodată consimte la utilizarea integrală sau parţială a acestor înregistrări pentru realizarea unor reclame şi promoţii ulterioare, fără limitare în timp sau număr de ocazii şi fără remunerare specială.

- consimte necondiţionat ca datele sale să fie utilizate de Organizator în cadrul desfăşurării acestui Concurs şi ca acesta să le transmită către un operator de date desemnat de acesta pentru procesarea datelor.

- ia cunoştinţă de faptul că Organizatorul nu va opera şi nu va procesa datele Participanţilor pentru alte scopuri decât cele menţionate la prezentul punct 11.

12.  Prin participarea la Concurs, Participantul acceptă prezentul regulament privind participarea şi operarea datelor.

13.  Facebook nu sprijină, nu a aprobat şi nu operează acest premiu de concurs sub nicio formă şi nu are nicio legătură cu acesta.

 

Budapesta, 13.03.2015