Știri

Te invităm la un joc captivant în vacanța de iarnă!

19.12.2014 - Toată lumea se pregătește deja de Crăciun, darurile se înmulțesc sub pom. Noi dorim însă să-ți facem cadouri și după Crăciun, la începutul anului nou. Pentru câștigarea premiilor, nu ai nimic de făcut decât să urmărești emisiunile canalului Megamax.

Între 20 - 30 decembrie, urmărește emisiunile canalului Megamax și vânează povestirile Angry Birds! Păsările vânează purcei, purceii vânează păsări. Ai acum ocazia să participi și tu la această aventură!

Vom ascunde în program câteva povestiri Angry Birds în fiecare zi, între ora 10 dimineața până la ora 15. Cel care va găsi cele mai multe povestiri va câștiga premiul cel mare, o consolă X-BOX.

Așteptăm mesajele voastre cu rezolvări prin e-mail până la 5 ianuarie,  la adresa de e-mail megamax@ce.amcnetworks.com

Trimiteți-ne ziua și ora la care ați văzut fiecare episod în parte. Vă rugăm să folosiți o adresă de e-mail la care putem să vă trimitem răspuns și la care vă putem contacta.

Vom recompensa atât numărul rezolvărilor bune cât și rapiditatea! Cei care ne vor trimite primii rezolvările vor primi și alte premii!

Succes la vânătoare!

 

Concurs cu premii

Regulamentul de participare al concursului

 

Durata concursului cu premii (în cele ce urmează: „Concurs”): 20.12.2014. – 05.01.2015.

Inițiatorul concursului este AMC Networks Central Europe Kft. (Sediu: 1139 Budapest, Lomb utca 23-27.)

(în cele ce urmează: „Inițiator”)

1.  Condiția de participare la concurs (i): trimiterea mesajelor cu răspunsuri prin e-mail pe durata concursului la adresa de e-mail megamax@ce.amcnetworks.com . Câștigătorul concursului: cel care trimite data și ora difuzării celor mai multe povestiri Angry Birds și care este printre participanții care trimit cel mai repede răspunsurile.

1.a La concurs pot participa exclusiv persoanele fizice* care nu intră sub incidența prevederilor punctului 1.b.*, nu se află în stare de incapacitate juridică*, au un domiciliu înregistrat*, au împlinit 18 ani SAU în cazul persoanelor care nu au împlinit 18 ani, au acordul părintelui sau tutorelui privind acceptarea Condițiilor* (în cele ce urmează: Participant).

1.b Nu pot participa la concurs:

a.       angajații, reprezentanții Inițiatorului cât și rudele apropriate ale acestora așa cum prevede punctul b) § 685 al Ptk /Codul civil al Ungariei/;

Până la înmânarea premiului, Inițiatorul poate exclude din Concurs Participantul dacă acesta nu este îndreptățit să primească premiul fiindcă datele cu caracter personal furnizate de acesta nu sunt reale sau sunt eronate sau dacă Participantul nu îndeplinește din orice alt motiv condițiile privind persoanele participante (condițiile indicate cu *).   Inițiatorul nu-și asumă nici o răspundere privind consecințele furnizării unor date eronate de către Participant. Participantul este întotdeauna răspunzător pentru veridicitatea datelor personale furnizate de către acesta.

2.  Fiecare Participant are dreptul să participe la Concurs cu o singură adresă de e-mail. În cazul în care un Participant participă cu mai multe adrese de e-mail, toate înregistrările sale vor fi șterse de către Inițiator.  

3.  Inițiatorul și firmele care participă la organizarea concursului nu-și asumă nici o răspundere pentru daunele produse din cauza unor lipsuri/erori (de ex.: scrierea eronată  a numelui, a adresei de e-mail, a numărului de telefon etc.) ale înregistrării Participantului, din cauza livrării poștale neefectuate sau efectuată cu întârziere și nici pentru daunele produse în timpul livrării/transportului. Participantul ia la cunoștință faptul că Inițiatorul nu-și asumă nici o răspundere pentru problemele tehnice apărute în timpul Concursului și pentru opririle, dificultățile cauzate de supraîncărcarea sistemului, serverului.

4.  Câștigătorul marelui premiu va fi persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la punctele 1, 2, 3, persoana care pe durata concursului va aduna și trimite data și ora difuzării celor mai multe povestiri Angry Birds.  Marele premiu este 1 buc. consolă de joc X-Box 360. Cele 10 buc. pachete cadou Angry Birds vor fi trase la sorți între telespectatorii care ne răspund cel mai repede când se difuzează câte o povestire Angry Birds.

5.  Câștigătorul va fi anunțat de către Inițiator pe adresa de e-mail comunicat în mesajul cu răspunsuri  despre faptul că a câștigat, cât și despre modalitatea de primire a premiilor, detaliile livrării acestora.

6.    După tragerea la sorți, Organizatorul poate publica numele Câștigătorului pe site-ul Megamax (megamax.hu) și pe pagina de Facebook (www.facebook.com/MegamaxTV). În cazul în care un Câștigător nu poate fi contactat în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare, Organizatorul va anunța câștigătorul următor (în cele ce urmează: „Câștigător de rezervă”) cu privire la Premiul respectiv. La selectarea Câștigătorului de rezervă, se aplică regulile privind selectarea Câștigătorului. Organizatorul exclude posibilitatea ca Câștigătorul sau Câștigătorul de rezervă să poată solicita Premiul după termenul limită de prezentare, în cazul unui feedback trimis prea târziu, aceștia nu pot solicita Premiul, și nu pot avea nici un fel de alte pretenții în legătură cu acest caz față de Organizator.

Preluarea Premiului se va face în termen de 30 de zile de la feedback-ul Câștigătorului (sau al Câștigătorului de rezervă) trimis până la termenul limită, la o dată și într-un loc stabilite de comun acord cu Câștigătorul (sau Câștigătorul de rezervă).

În cazul în care Premiul nu este predat din motive imputabile Câștigătorului (sau Câștigătorului de rezervă), Câștigătorul (sau Câștigătorul de rezervă) nu poate să solicite Premiul și nu poate să aibă nici un fel de pretenții în legătură cu acest caz față de Organizator. 

Câștigătorul (sau Câștigătorul de rezervă) are obligația de a coopera cu Organizatorul pentru ca predarea Premiului să aibă loc în modul descris mai sus.

Participanții iau la cunoștință faptul că prin participarea la Concurs și prin acceptarea prezentului Regulament de participare al concursului își dau acordul definitiv și irevocabil ca circumstanțele preluării Premiului să fie înregistrate și înregistrările să fie prezentate cu acordul Câștigătorului pe pagina Facebook sau pe site-ul Organizatorului. Participanții iau la cunoștință de asemenea că nu pot ridica nici o pretenție materială asupra înregistrărilor, ei renunță expres și irevocabil la pretenții materiale.    

7.   În cazul în care câștigătorul are capacitatea de exercițiu restrânsă,  el are dreptul de a rezolva problemele administrative importante legate de premiul său precum și de a prelua premiul numai împreună cu reprezentantul său legal.

8.    Inițiatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru cazurile când din cauza supraîncărcării sistemului, pierderii conexiunii la Internet sau a oricăror alte erori tehnice, obstacole neimputabile Inițiatorului, participarea la Concurs - astfel, în special autentificarea pe site ca membru - se face cu întârziere sau nu se realizează.

       Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs fără vreo notificare fotografiile, comentariile obscene, în afara limitelor bunului gust, posibil ofensive, care aduc atingere bunei reputații,  sunt instigatoare, sunt incompatibile cu imaginea Megamax, conțin produse, logouri ale unor societăți concurente sau care nu au nici o legătură cu tema concursului – apărute pe spațiile Megamax, precum și expeditorul acestora.

       Inițiatorul își rezervă dreptul de a schimba regulile și mecanismul, premiile Concursului. Inițiatorul exclude orice răspundere privind eventualele greșeli de tipar apărute în orice material de comunicare.  

       Inițiatorul are dreptul de a elimina din Concurs fără nici o justificare acel participant care încearcă să participe la concurs în mod necinstit, ocolând condițiile și prevederile prezentului regulament. 

       Inițiatorul își rezervă dreptul de a schimba prezentul regulament de participare și de gestionare a datelor personale.

9.    Premiul nu este transferabil și nu poate fi schimbat în bani. Inițiatorul suportă impozitul pe venit al persoanelor fizice în privința premiilor precum și cheltuielile de transport, dar eventualele alte cheltuieli ivite vor fi suportate de către Participant.

       Inițiatorul nu își asumă nici o garanție în privința premiilor. Câștigătorul își poate exercita dreptul la garanție față de producătorul/distribuitorul premiului în condițiile legii.

11.  Prin participarea la Concurs, Participantul:

-          își dă acordul în mod expres și necondiționat ca numele său, adresa sa de e-mail, numărul său de telefon, și în cazul în care va fi câștigător, datele sale personale indispensabile pentru a putea comunica lista câștigătorilor precum și pentru predarea, preluarea premiului, să fie gestionate de către Inițiator și persoanele care participă la desfășurarea concursului cu premii, în conformitate cu prevederile legii privind drepturile persoanei sub aspectul prelucrării datelor cu caracter personal și libertatea informației;

-          ia la cunoștință faptul că predarea premiului va putea fi înregistrată în fotografii, înregistrări video și audio și totodată își dă acordul ca înregistrările să fie folosite în întregime sau în fragmente în scopuri promoționale, fără vreo restricție privind folosirea acestora în spațiu și în timp și fără remunerare.

-          își dă acordul necondiționat ca datele sale să fie folosite de către Inițiator pe parcursul desfășurării prezentului Concurs, precum și ca aceste date să fie transmise către însărcinatul cu prelucrarea datelor al acestuia.

-          ia la cunoștință faptul că datele Participanților nu sunt gestionate și prelucrate de către Inițiator în alte scopuri decât cele precizate la acest punct 11.

12.  Prin participarea la Concurs, Participantul acceptă prezentul regulament de participare și de gestionare a datelor personale.

13.  Acest concurs cu premii nu este sprijinit, aprobat, gestionat sub nici o formă de către Facebook și nu are nici o legătură cu Facebook.

Budapesta, 19.12.2014.